shunshine group

Bình Thuận: Hỗ trợ 650 thẻ sim và 5.000 lít xăng cho đoàn thanh niên

Sáng 20/8, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Sóng xanh – Đồng hành cùng thanh niên chống dịch”.

#hungthinh