#

Kon Tum: Bác sĩ gặp tai nạn tử vong sau khi hết ca trực chốt kiểm dịch

Sau khi hết ca trực tại chốt kiểm dịch, một bác sĩ đang trên đường trở về nhà thì bị tai nạn tử vong.

#hungthinh