Phú Tài (PTB) đạt 287 tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm, dự kiến quý 3 lãi thêm 216 tỷ đồng

Phú tài dự kiến quý 3 có thêm doanh thu và lợi nhuận từ mảng bất động sản.