shunshine group

Đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

01/06/2023 00:21

() - Tỉnh ủy Quảng Nam đã có chỉ thị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Ngày 31/5, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, đã ký Chỉ thị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - 1

Cán bộ BHXH Quảng Nam hướng dẫn người dân tham gia các gói bảo hiểm (Ảnh: Thanh Dũng).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt như người tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng, số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm hiệu quả.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

HĐND tỉnh rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để hỗ trợ các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT và nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh và sử dụng quỹ BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh khi khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Bạn đang đọc bài viết "Đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh