shunshine group

Chủ tịch Hà Nội nêu 4 giải pháp khắc phục công trình trọng điểm chậm tiến độ

17/11/2023 20:05

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Kế hoạch số 272/KH-UBND về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2023 đã thông qua việc điều chỉnh tiến độ, danh mục, kế hoạch vốn các công trình trọng điểm tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 4/7/2023. Theo đó tổng số dự án công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 42 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 353.192 tỷ đồng thuộc 11 lĩnh vực.

Trong đó, 35 dự án sử dụng vốn ngân sách, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Đến 31/10/2023, đã hoàn thành 2 công trình; 13 dự án đầu tư được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để triển khai thực hiện; 14 dự án đầu tư mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án; 7 dự án đầu tư đã được giao nhiệm vụ nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 1 dự án đầu tư chưa được giao nhiệm vụ; Việc triển khai 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa còn chậm.

Từ đó, theo kế hoạch, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác 16 dự án, trong đó có 14 dự án sử dụng vốn ngân sách; 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 1 dự án đầu tư trực tiếp theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện 26 dự án theo kế hoạch hoàn thành sau năm 2025.

Sự kiện - Chủ tịch Hà Nội nêu 4 giải pháp khắc phục công trình trọng điểm chậm tiến độ

Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Hữu Thắng).

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị phải cụ thể hóa nội dung về tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc, nguồn vốn năm 2023-2025 cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách để các cơ quan, đơn vị của thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch.

Quán triệt tư tưởng của chủ đầu tư, các đơn vị tham gia triển khai dự án cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, trí tuệ, bố trí sắp xếp nhân lực để tham gia tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm.

Triển khai các nhiệm vụ được giao với tư tưởng “Đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đầu, cán bộ ở cơ sở”.

Để thực hiện kế hoạch này, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp: đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm; tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư công; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm;

Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt của các chủ đầu tư, các cơ quan nhà nước quản lý hợp đồng, cơ quan được giao lập hồ sơ đề xuất, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và nhà đầu tư (đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa).

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Hà Nội nêu 4 giải pháp khắc phục công trình trọng điểm chậm tiến độ" tại chuyên mục Nhịp sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh