Đưa TP.HCM thành Đô thị thông minh nhờ công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain đã được ứng dụng vào các lĩnh vực tiền tệ, tài chính - ngân hàng….Trong thời đại CMCN 4.0, công nghệ Blockchain được xác định sẽ là công nghệ cốt lõi trong các ứng dụng cho một Đô thị thông minh.