shunshine group

HoREA: Chuyển giao 20% quỹ đất Nhà ở xã hội sẽ tạo nhiều nhà ở vừa túi tiền cho người dân

Theo HoREA, nếu cho phép doanh nghiệp "chuyển giao quỹ nhà ở tương đương giá trị quỹ đất 20%", Nhà nước sẽ có nhiều nhà ở xã hội hơn ở vị trí khác với mức giá vừa túi tiền cho...

#hungthinh