shunshine group

5 điểm mới gỡ “nút thắt” trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

17/11/2023 12:06

Nghị định 75 với 5 điểm mới, có các quy định mang tính đột phá, gỡ các "nút thắt" tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh BHYT.

Ngày 16/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì Hội nghị triển khai Nghị định số 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Hội nghị nối điểm cầu Trung ương từ Bộ Y tế đến điểm cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và hàng trăm các bệnh viện trên cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh 5 điểm mới của Nghị định số 75 so với Nghị định 146 năm 2018. 

Đầu tiên, bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia BHYT đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; và đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện - 5 điểm mới gỡ “nút thắt” trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chủ trì Hội nghị (Ảnh: Trần Minh).

Tiếp theo, Nghị định 75 cũng đã bổ sung, nâng mức hưởng BHYT trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; bổ sung mức hưởng cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số thoát nghèo theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và một nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với đó, Nghị định 75 đã có thay đổi quan trọng trong việc quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Nghị định đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 01/01/2019.

Đồng thời, quy định việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT tới cơ sở khám chữa bệnh để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT trong năm nhưng không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Sự kiện - 5 điểm mới gỡ “nút thắt” trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Hình 2).

Nghị định 75 được cho là có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Tiếp đó, bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHYT của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT, phòng chống lạm dụng, lãng phí, trục lợi quỹ BHYT.

Cuối cùng, Nghị định 75 cũng bổ sung, làm rõ phương thức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, sửa đổi thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với quy định của Chính phủ về sử dụng giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 và xác thực điện tử và sửa đổi một số nội dung mang tính chất kỹ thuật khác.

"Các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý Nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT",  Ông Thuấn nhấn mạnh.

Theo ông Thuấn, lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo Vụ BHYT chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục liên quan, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Nghị định này được cho là có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bạn đang đọc bài viết "5 điểm mới gỡ “nút thắt” trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT" tại chuyên mục Nhịp sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh