Dịch Covid-19 khiến nghành công nghiệp xe hơi đối mặt với nỗi lo mới

Sau khi dịch Covid-19 khiến các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc phải đóng cửa thì giờ đây các nhà sản xuất xe hơi đã phải đối mặt với nỗi lo mới.