Hương Giang: "Cưới trai trẻ về khéo mình phải nuôi nó luôn"

"Tôi không đồng ý với chị Hari Won. Đàn ông lớn tuổi thì còn có sẵn tiền chứ cưới trai trẻ về khéo mình phải nuôi nó luôn" – Hương Giang nói.