Nữ giáo viên bị đề nghị buộc thôi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ

Không những không hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm, một giáo viên THCS còn bị đồng nghiệp, học sinh, thậm chí nhà trường phản ánh vi phạm quy chế chuyên môn.