Top 50 2019: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

26/07/2020 13:30

Cả năm 2019, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đạt 3.896,75 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018.

Cả năm 2019, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đạt 3.896,75 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018. Lý do là Dược Hậu Giang đã sáp nhập 2 công ty con (Dược phẩm DHG và In bao bì) vào công ty mẹ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 631,26 tỉ đồng, giảm hơn 3%, do Công ty ngừng phân phối hàng cho MSD từ tháng 4.2018 và Eugica từ tháng 6.2018.

Với kết quả này, Công ty hoàn thành tương ứng 98,7% kế hoạch doanh thu và 94,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019. Theo đó, thu nhập mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.668 đồng. Tính đến ngày 31.12.2019, tổng tài sản đạt 4.146,8 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản tiền gửi từ 3 tháng đến 12 tháng. Nợ phải trả là 769 tỉ đồng, giảm 30% so với đầu kỳ nhờ nợ vay ngân hàng giảm.


Trong cơ cấu doanh thu năm 2019, hàng sản xuất đạt 3.275 tỉ đồng, tăng 3,27%, hoàn thành 91,9% kế hoạch. Các mặt hàng khác đạt 615 tỉ đồng, giảm 11,1%. Nhìn chung, cơ cấu sản phẩm không có nhiều thay đổi so với năm trước đó, với sản phẩm kháng sinh chiếm 38-39% tổng doanh thu, giảm đau (chiếm 20-21% doanh thu).

Hệ thống phân phối sâu rộng tại 63 tỉnh thành đem lại 98% doanh số bán hàng. Ngoài ra, việc triển khai dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm được chi phí. Công ty cho biết định hướng trong thời gian tới sẽ giảm các sản phẩm kháng sinh, giảm đau, hạ sốt và tập trung phát triển các nhóm hàng mới như thuốc tiểu đường và thần kinh.


Dược Hậu Giang hiện sở hữu 2 dây chuyền PIC/s GMP và Japan GMP quốc tế. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thay đổi chiến lược phát triển kênh bán hàng trong thời gian tới qua việc mở rộng thị trường xuất khẩu và tập trung kênh phân phối tại bệnh viện. Công ty dự kiến sản lượng qua kênh nhà thuốc sẽ giảm lại, thay vào đó xu hướng chuyển sang kênh điều trị (phòng khám, phòng mạch) và chuỗi siêu thị. Mới đây, Hội đồng Quản trị Dược Hậu Giang đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần 3.866 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 720 tỉ đồng

f | Chia sẻ bài viết

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Theo dõi Nhịp Cầu Đầu Tư

Theo nhipcaudautu.vn