Bộ mặt khác của tân hoa hậu trên mạng xã hội

Mạng xã hội như một khía cạnh khác của người trẻ. Khi trở thành nhân vật nổi tiếng, khía cạnh ấy chắc chắn sẽ bị soi mói, phán xét.