Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua website thanh toán giả

Các đối tượng xây dựng những website giả mạo, có hình thức giống các cổng thanh toán để người bị hại nhập thông tin tài khoản, nhằm chiếm đoạt tiền.