TMS Homes và những dấu ấn khẳng định vị thế trong lĩnh vực BĐS

TMS Group phát triển thành công thương hiệu TMS Homes trở thành chủ đầu tư uy tín, vững mạnh trên thị trường bất động sản Việt Nam với đẳng cấp và sự khác biệt thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại.