Giữa "cơn bão" COVID-19, đừng mắc thêm 5 sai lầm này khiến tương lai của bạn và doanh nghiệp càng ngập sâu trong khó khăn hơn

Cho dù đang tạo dựng một doanh nghiệp mới hay đang phát triển một doanh nghiệp có sẵn, điều quan trọng với một doanh nhân là phải biết được những yếu tố nào có thể làm hạn chế khả năng thành công.