Kích cầu thị trường nhà - xe cuối năm nhờ lãi suất

Với chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe ô tô từ Chính phủ, Doanh nghiệp tăng khuyến mãi và Ngân hàng ưu đãi lãi suất, thị trường nhà - xe trong những tháng cuối cùng của năm 2020 sẽ được khơi thông...