Một trong những gia đình giàu nhất thế giới đang lôi nhau ra tòa vì 11,2 tỷ USD

Một bức thư có chữ ký của bốn anh em nhà Hinduja đang là tâm điểm của một cuộc tranh chấp pháp lý về tương lai của khối tài sản trị giá 11,2 tỷ USD của gia đình này.