5 bà cháu nhập viện sau khi ăn trứng cá sấu hoả tiễn

Sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn khoảng 90 phút, các cháu và người bà xuất hiện tình trạng đau bụng, đi ngoài.