Tại sao bệnh dạ dày lại có thể tiến triển thành ung thư: Nhiều người không chú ý điều này

Có nhiều người bị phát hiện ung thư dạ dày sau một thời gian dài có các vấn đề ở dạ dày nhưng không để ý. Để ngăn ngừa bệnh dạ dày tiến triển thành ung thư, bạn nên nhớ 3 việc.