Hàng ngàn người tham gia chuỗi sự kiện hợp tác quốc tế tại Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2019 nằm trong chuỗi sự kiện “Thành phố Thông minh Bình Dương 2019” bên cạnh các hoạt động khác như Hội thảo Khoa học quốc tế về Đô thị hóa Châu Á lần thứ 15, khởi động một số công trình gắn với thông tin, khoa học - công nghệ của tỉnh, công bố khởi động Trung tâm thương mại thế giới tại TP mới Bình Dương.