"Đặc nhiệm" blouse trắng (*): Gian khó truy vết, dập dịch

"Thần tốc" truy vết, đi tắt đón đầu để ngăn chặn kịp đà lây lan với tốc độ nhanh của virus SARS-CoV-2 biến thể. Nếu không có sự nỗ lực, quyết tâm dập dịch của đội ngũ truy vết này thì số người lây nhiễm ở Việt Nam chắc chắn không dừng lại con số ít ỏi hiện nay