Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thay ông Đặng Quốc Khánh là ai?

Ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này thay cho ông Đặng Quốc Khánh với số phiếu tuyệt đối 48/48.