Nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến "sổ đỏ" sắp được áp dụng

Từ ngày 08/02/2021 nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ được quy định tại Nghị định 148/2020NĐ-CP của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực.