Tiền đóng góp từ thiện được tính giảm trừ thuế

Doanh nhân, người nổi tiếng hoặc làm vị trí có thu nhập cao thường hay đóng góp vào từ thiện, nhân đạo. Vậy, đối với những khoản này có được giảm trừ thuế?