Clip: Nga phô diễn sức mạnh quân sự, gửi thông điệp rắn đến Mỹ?

Không quân Nga triển khai hoả lực mạnh mẽ khi phải đối diện hành động thù địch. Với những hình ảnh này, Nga đã gửi thông điệp rắn.