Thông điệp mạnh mẽ từ bộ vest trắng bà Harris mặc trong đêm mừng chiến thắng

Với bộ vest trắng mặc trong đêm mừng chiến thắng cùng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, bà Kamala Harris đã gửi một thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào tới những người ủng hộ.