Thủ tướng đồng ý hạ tiêu chí cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ trả lương

Do tiêu chí quá cao nên sau khoảng 2 tháng triển khai, theo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, đến nay chưa doanh nghiệp nào vay được gói tín dụng 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị giảm sâu thu nhập do đại dịch.