Phường Long Bình (TP Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai): Sau cưỡng chế, người dân vẫn còn khiếu nại...

13/06/2019 07:31

Sau khi UBND Phường Long Bình TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công thuộc tổ 24, khu phố 8 (vào cuối tháng 5/2019), trong những ngày qua một vài hộ dân trong diện bị cưỡng chế nói trên chưa thật sự thỏa mãn, vẫn tiếp tục thực hiện đơn thư khiếu nại hành chính theo quy định của pháp luật. Để rộng đường dư luận đối với vụ việc trên, chúng tôi tiếp tục thông tin trên cơ sở pháp lý trong công tác quản lý trật tự đô thị tại địa phương này.

 UBND phường Long Bình, TP.Biên Hòa thực hiện cưỡng chế các hộ dân thuộc tổ 24, khu phố 8 vì hành vi vi phạm trận tự đô thị, cuối tháng 5/2019.

Để lập lại kỷ cương trật tự trong việc lấn chiến đất, xây dựng trái phép, cuối tháng 5/2019 UBND phường Long Bình đã thực hiện kế hoạch về việc tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Cụ thể 20 hộ dân vi phạm hành lang đường sắt thuộc khu phố 8, phường Long Bình (thực hiện cưỡng chế từ ngày 27/5/2019).
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Biên Hòa, UBND phường Long Bình đã rà soát, thống nhất tính pháp lý, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật trước khi tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên của TP.Biên Hòa tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân tự giác chấp hành theo quy định của pháp luật.
Việc thực hiện cưỡng chế 20 hộ dân vi phạm hành lang đường sắt thuộc khu phố 8, phường Long Bình, do trước đó các hộ này đã được UBND phường lập biên bản xử lý vi phạm và những khiếu nại đã được UBND TP.Biên Hòa trả lời và ra “Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” từ tháng 12/2018, thế nhưng các hộ vi phạm vẫn không chấp hành.
Cuối tháng 12/2018, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã ra “Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phụ hậu quả”. Đơn cử một số hộ như sau: UBND TP.Biên hòa đã quyết định cưỡng chế với ông Lâm Ngọc Đoàn, ông Mai Hữu Lâm, bà Nguyễn Thị Hiên... 
Theo quyết định cưỡng chế, tất cả các trường hợp trên phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi, vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 102/2014 NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
Cũng cần nói rõ, với các trường hợp vi phạm trên quyết định cưỡng chế của UBND TP.Biên Hòa nói rõ “Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần khắc phục là lấn chiếm đất rừng sản xuất để xây dựng công trình. Biện pháp khắc phụ hậu quả phải thực hiện là buộc các trường hợp vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và giao trả lại toàn bộ đất đã lấn chiếm”...
​​​​​​Thực hiện cưỡng chế các trường hợp vi phạm trật tự đô thị theo quy định pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn những khiếu nại của người dân.

Đó là cơ sở pháp lý để sau 5 tháng các trường hợp vi phạm này đã được UBND phường Long Bình lên kế hoạch tổ chức cưỡng chế trong thời gian vừa qua.
Về nguồn gốc đất, các trường hợp bị thực hiện cưỡng chế nói trên có nguồn gốc đất thuộc khu vực giáp hành lang đường sắt. Năm 1985, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 116/QĐ-UBT ngày 12/2/1985 của Chủ tịch tỉnh, giao đất cho Trạm trồng trừng Tân Phong, TP.Biên Hòa (nay là Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa). Năm 1986, Trạm trồng rừng Biên Hòa đã đầu tư bằng vốn ngân sách để trồng cây tràm phủ xanh đất trống toàn bộ diện tích đất theo quyết định được giao.
Đến năm 1988 Trạm trồng rừng Tân Phong có giao khoán rừng cho một số hộ dân trông coi. Năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi đất trung tâm lâm nghiệp biên Hòa quản lý giao cho các công ty thực hiện dự án, phần đất giáp đường sắt bắc nam và hành lang đường điện. Tiếp đó UBND tỉnh ban hành Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 7/4/2017 và Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 8/12/2017, thu hồi đất Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa đang sử dụng tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa giao cho UBND phường Long Bình quản lý. Trong quá trình trên, một số hộ dân thấy đất trống đã vào lấn chiếm, mua bán và xây dựng nhà trái phép.
Riêng khu đất thuộc hành lang đường điện 220 KV thuộc tổ 29, khu phố 8, phường Long Bình, trước đây Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa đã có văn bản số 186/TTLNBH ngày 3/7/2017, thông báo về việc những hợp đồng thuộc đất bàn giao cho UBND phường Long Bình quản lý và đất hành lang lưới điện 220 KV Trị An-Long Bình, cũng cho biết phần diện tích dưới hành lang đường điện là đất của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa quản lý, đã thanh lý và không giao khoán cho hộ dân nào.
Đến năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1123/QĐ-UBND ngày 7/4/2017 và Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 như trên, thu hồi đất Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa đang sử dụng tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa giao cho UBND phường Long Bình quản lý.
Từ đầu năm 2019 UBND phường Long Bình (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tập trung vào công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại kỷ cương trật tự trong việc lấn chiến đất, xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn phường. Đây cũng là một trong những vấn đề đòi hỏi sự quyết tâm chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo cũng như ý thức tuân thủ pháp luật về đất đại, xây dựng của người dân ở địa phương này.
Những năm gần đây do đặc thù của phường Long Bình đang được tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa quy hoạch và triển khai trên 10 dự án phát triển kinh tế trọng điểm, dẫn đến thu hồi đất, giải tỏa nhiều hộ dân ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Mặt khác kinh tế  xã hội, nhu cầu thu hút lao động nhiều, dẫn đến nhu cầu về nhà ở là rất lớn. Từ đó, việc người dân mua bán, lấn chiếm và xây dựng không phép diễn ra trong những năm qua khá phức tạp.


Vân Nam