Vấn nạn phá rừng làm nương rẫy ở Suối Tân, Cam Lâm: Chính quyền có làm ngơ?

Phá rừng lấy đất làm rẫy, phá đất lâm nghiệp để đưa vào sản xuất sai mục đích, đốt thảm thực vật rừng…là những chuyện gây bức xúc ở Suối Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa). Vậy nhưng, chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.