Phát động cuộc thi ảnh về 'ô nhiễm trắng'

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về rác thải nhựa, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã phát động cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”.