Nghệ An: Yêu cầu tổ chức hoạt động 'Tháng hành động vì môi trường'

Ngày 02/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2521/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.