Đồng Nai: Sau cơn mưa lớn kéo dài, cá bè La Ngà lại chết trắng

Người dân cho biết, hiện tại cá bè chết rất nhiều và cán bộ địa phương cũng đã xuống hiện trường ghi nhận tình hình.