Đà Nẵng: Chi hơn 314 tỷ đồng xây hệ thống thoát nước mưa

Dự án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống dọc hai bên tuyến cống, xử lý thoát nước chống ngập úng cho khu vực.