Yêu cầu Cty Mỹ Nga tạm dừng thu gom, vận chuyển chất thải để xử lý

Ngày 20/10, Tổng cục Môi trường ra văn bản số 3387/TCMT-QLCT V/v tạm dừng hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải để xử lý đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường Mỹ Nga.