Vì sao Agribank mãi chưa cổ phần hóa?

Nhìn vào 3 ngân hàng Vietcombank, VietinBank và BIDV đã cổ phần hóa thành công, thị trường càng trông đợi vào Agribank. Tuy nhiên, kế hoạch cổ phần hóa của nhà băng này đã kéo dài nhiều năm qua nhưng đến nay chưa thành công.