Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 vụ án nghiêm trọng, phức tạp

20/11/2019 17:30

Từ sau Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; quan tâm phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn Ban Chỉ đạo Trưng ương về Phòng, chống tham nhũng

https://infographics.vn/khan-truong-dua-ra-xet-xu-so-tham-doi-voi-5-vu-an-nghiem-trong-phuc-tap/14538.vna

Theo tbdn.com.vn