Shark Dũng: "Công ty thất bại thì định giá 100 triệu đô với con số 0 là như nhau"

(Doanhnhan.vn) - Công ty của bạn nếu mà thất bại thì thực ra, định giá của bạn 100 triệu đô với con số 0 cũng giống nhau, bởi tất cả các khoản đầu tư sẽ về con số không.