3 doanh nghiệp ICT ủng hộ 28 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng "toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", các doanh nghiệp viễn thông - Công nghệ như VNG, MobiFone, FPT đã ủng hộ 28 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.