Xem xét kỷ luật Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Sở Y tế Tuyên Quang đang tiến hành xem xét xử lý kỷ luật đối với Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vì đã túm cổ áo chiến sĩ CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.