Phía sau chuyển động nhân sự tại KienLongBank

Hàng loạt sự hiện diện của Sunshine Group tại KienLongBank ngay đầu năm 2021 cho thấy dấu hiệu mới tại ngân hàng này...