HANAGOLD – Tiệm kim hoàn 4.0 ra mắt tại sự kiện TECHFEST 2020 - Hà Nội

Ngày 27/11 - 29/11/2020, HanaGold tham dự sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Vietnam 2020 với chủ đề “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá."