Diễn biến bất ngờ vụ 6,7 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai của ông Trần Văn Thêm: Giám đốc công ty luật lên tiếng

Trước nhiều thông tin về việc ông Trần Văn Thêm không nhận được đầy đủ số tiền bồi thường oan sai là 6,7 tỷ đồng. Giám đốc công ty luật TNHH Hòa Lợi đã lên tiếng về việc giúp đỡ ông Trần Văn Thêm khi nhận tiền bồi thường oan sai.