Truy số tiền “thất lạc” trong 6,7 tỷ đồng bồi thường oan sai cho cụ Trần Văn Thêm

Trong số tiền 6,7 tỷ đồng được bồi thường oan sai, cụ Trần Văn Thêm đã tự nguyện chia cho người ủy quyền 40% giá trị số tiền được bồi thường để làm từ thiện và chia cho con cháu.