Đưa TP.HCM thành Đô thị thông minh nhờ công nghệ Blockchain

11/11/2019 23:47

Công nghệ Blockchain đã được ứng dụng vào các lĩnh vực tiền tệ, tài chính - ngân hàng….Trong thời đại CMCN 4.0, công nghệ Blockchain được xác định sẽ là công nghệ cốt lõi trong các ứng dụng cho một Đô thị thông minh.

Qua 5 lần tổ chức với các chủ để khác nhau Hội nghị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung về khoa học và công nghệ của Thành phố, đặc biệt là hình thành các liên kết hợp tác phát triển công nghệ cao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao từ hoạt động nghiên cứu triển khai như: “Thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ cao có tiềm năng”; “Các tiến bộ của Kỹ thuật Y sinh thông qua Ứng dụng Công nghệ Bán dẫn”; “Ứng dụng của IoT cho Đô thị thông minh và chất lượng cuộc sống”; “Ứng dụng công nghệ và vật liệu nano”; “Robot và Trí tuệ nhân tạo”. 

 

 

Hội nghị lần này tập trung thảo luận ba vấn đề chính: Giúp kết nối những chuyên gia hàng đầu với doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận và triển khai ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động điều hành, tổ chức và kinh doanh hiệu quả; đề xuất các mô hình mới ứng dụng công nghệ blockchain vào xây dựng đô thị thông minh nhằm cung cấp những cập nhật và thành tựu mới nhất về nghiên cứu và phát triển công nghệ Blockchain trên thế giới, cũng như các ứng dụng tiềm năng ở Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh dựa trên ứng dụng công nghệ blockchain. Đồng thời, tăng cường sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, chuyển giao công nghệ từ các viện, trường đại học trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực đời sống.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết: “Đây là sự kiện khoa học phù hợp với chính sách và quy mô của Khu Công nghệ cao, chủ đề hội nghị rất phù hợp với sự phát triển đô thị thông minh của TP. Với việc xây dựng đô thị thông minh, TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ Blockchain… Sau hội nghị này, TP sẽ nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ Blockchain”.

 

 

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với đơn vị CBA Ventures (Hàn Quốc)

Cũng tại hội nghị, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với đơn vị CBA Ventures (Hàn Quốc) trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ Blockchain, đào tạo nguồn nhân lực quản lý và vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ Blockchain, ươm tạo doanh nghiệp và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp về ứng dụng công nghệ Blockchain.

 

“Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa dựa trên công nghệ Blockchain theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc này không chỉ mang lại uy tín cho những sản phẩm của Thành phố cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế, mà quan trọng hơn còn là thước đo về trạng thái thực của các quy trình sản xuất tại từng đơn vị sản xuất cụ thể. Như thế, Blockchain không chỉ là phương tiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh mà cao hơn là công cụ giúp làm thay đổi tập quán canh tác, hướng tới các chuẩn mực quốc tế khi nước ta hội nhập ngày càng sâu với quốc tế” – bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết.

 

Viết Sáng