Những 'món hời' bị bỏ lỡ

Mỹ Những người có ngân sách eo hẹp, đam mê du lịch đang phải trải qua thời điểm tốt nhất nhưng cũng tệ nhất vì Covid-19.