THÀNH PHỐ CÀ PHÊ – ĐÔ THỊ SỐ 1 ĐẾN TỪ TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ SỐ 1

Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend chính thức Khai trương Sales Gallery Thành phố Cà phê nhằm chia sẻ thông tin về Dự án chứa đựng toàn bộ tâm huyết của Nhà lãnh đạo Cà phê số 1 đến từ thủ phủ Tây Nguyên.