Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép

17/03/2020 02:30

Ngày 13/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An và cơ quan liên quan về kết quả giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa Thái An (đóng ở phường Cửa Nam, TP Vinh).

Môi trường - Bệnh viện ở Nghệ An xả thải ra môi trường vượt ngưỡng cho phép

Bệnh viện Đa khoa Thái An, nơi xảy ra sự việc.

Căn cứ kết quả lấy mẫu giám sát đột xuất ngày 17/12/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Thái An, cơ quan chức năng phát hiện nước thải có thông số Amoni vượt ngưỡng cho phép khi xả ra môi trường. Cụ thể, thông số NH4+ là 16,8 mg/l, vượt 1,4 lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An sau đó yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thái An kiểm tra, cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải để đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, báo cáo trước ngày 20/1.

Theo www.nguoiduatin.vn