TP.Hồ Chí Minh: Đường BT 900 tỉ “ì ạch” thi công

Sau gần 2 năm triển khai, khởi công tháng 4/2017 bàn giao 9/2019. Với mức đầu tư kinh phí khủng lên đến gần 900 tỷ đồng cho 3,3 km đường do Liên danh Nam Rạch Chiếc – Tiến Phước và một công ty “non choẹt” mang tên Nguyên Phương thực hiện theo phương thức BT.