Khởi tố, bắt giam hiệu phó trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Hiệu phó trường cao đẳng nghề Cần Thơ cùng 2 người khác bị bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi nhận tiền rồi cấp khống Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.